Lidgeld

Waarom lidgeld betalen?

Omdat onze super toffe sport nu eenmaal geld kost.

Maar opgelet: ons lidgeld is hetzelfde gebleven sinds 2016. Dit seizoen doen we er 10 euro bij maar deze krijgen jullie terug in kaarten om te besteden op de spaghetti. Het is dus geen extra belasting, geen index, … jullie blijven sporten voor dezelfde prijs als seizoen 17-18!

Het is ook daarom dat we iedereen vragen zijn/haar lidgeld te betalen VOOR 15 juni 2018 !

Op rekening BE 88 4356 0925 3141

met vermelding: Lidgeld, Naam speler, Ploeg

Het lidgeld bedraagt:


Team Bedrag
VBS Volleybalschool 120 € September – April
Alle jeugdploegen 190 € Competitie vanaf U11
VLM/Vriendschap 170 € Recreatie met 1 training
VVB-ploegen provinciale 210 €
Divisie-ploeg 260 €

Opgelet: een 2e lid krijgt een korting van 10 euro, een 3e lid een korting van 20 euro, een 4e lid van hetzelfde gezin heeft een korting van 30 euro.

Bij het aanbrengen van een sponsorsbord of andere sponsoring van minstens 300 euro, ontvangt het lid 25% van dit bedrag (eenmalig)
en dit wanneer de sponsoring minstens voor 3 jaar geldig is !

Waarom zo vroeg dan ?

Wel…. hier zijn een paar zeer gegronde reden voor!

Alle ploegen moeten ingeschreven worden rond die datum (altijd half mei ongeveer) wat betekent dat onze club voor die ploeg :

 • Een trainer voorziet voor het ganse seizoen
 • Een zaal voorziet voor trainingen en wedstrijden
 • Verzekering voor alle aangesloten leden betaalt
 • Lidgeld aan de VVB betaalt
 • Een uitrusting voorziet voor alle spelers

Kortom, ALLE kosten voor een speler worden dan vastgelegd en als je dan niet betaald hebt kunnen we eigenlijk na die datum geen zaken meer recupereren als club, mocht je toch nog stoppen.

Integendeel, je zal door jouw afwezigheid geen wafels kunnen verkopen, niet kunnen helpen met activiteiten die de begroting helpen in evenwicht houden enz. De club zal jou hier geen extra vergoeding voor vragen…

Je hebt jouw lidgeld niet betaald voor 15 juni !

Geen ramp, je hebt nog tot 15 augustus om jouw lidgeld te storten maar dat wordt verhoogd met 10 euro. Wij kunnen in die periode geen extra spelers meer vinden om jou te vervangen, je zet de ploeg en trainer dus in onzekerheid en administratief ben je niet in orde voor onze club én de bond.

Indien jouw lidgeld (verhoogd met 10 euro) betaald wordt voor 15 augustus, dan ontvang je begin september jouw spelerskaart via de trainer. Zoniet, dan wordt je spelerskaart ingehouden door het bestuur en kan je een afspraak maken om die kaart bij een bestuurslid persoonlijk op te halen. Het is niet zeker dat dit zal lukken voor de eerste competitiewedstrijd!

Je hebt jouw lidgeld betaald maar je zou toch willen:

 • Stoppen (voor om het even welke reden)
  • Je ontvangt 50 euro terug indien je jouw lidgeld betaald had voor 15 juni en je laat dit weten via e-mail aan finance@vceternit.be voor 15 juni.
  • Je hebt geen recht op terugstorting wanneer je dit na 15 juni beslist!
 • Verhuizen naar andere club na de vrijheidsperiode
  • Je zal sowieso 50 euro administratiekosten betalen indien de club (trainer en bestuur) de transfert goedkeurt. Naargelang de periode (*zie vrijheidsaanvraag) zal er nog lidgeld teruggestort worden.

Als je toch wenst te stoppen (enquête) of de club te verlaten, doe dat dan via de geijkte kanalen.

Toch een kleine opmerking i.v.m. dit lidgeld: met het lidgeld kunnen we onmogelijk de kosten van elke speler dekken, dus er zijn nog heel wat andere activiteiten nodig om alles rond te krijgen. Zaalkosten, trainersvergoedingen, materiaal, verzekering, boetes, scheidsrechters, aansluitingen verschillende bonden lopen elk jaar weer hoog op. Het lidgeld bij een voetbalclub is ongeveer op gelijke hoogte. Een uurtje paardrijden kost 15 euro (een uurtje volleybal maar 2 euro!). Het lidgeld bij naburige volleybalclubs bedraagt gemiddeld 40 euro meer.

Tot slot: 99% van onze spelers en speelsters blijven volleyballen en vertrouwen op het bestuur om mooi samengestelde teams met degelijke trainers te voorzien om er altijd een tof jaar van te maken.

 

Het Bestuur

 


*Vrijheidsaanvraag

Elke speler/speelster kan zijn/haar vrijheid aanvragen in de periode van 1 maart tot 15 april. D.w.z. dat hij of zij vrij is tot ongeveer 10 mei (zie ook volleyvvb) om zich bij een andere club aan te sluiten. Na die datum komt de speler/speelster automatisch terug bij onze club.

Elke speler/speelster die zijn/haar vrijheid aanvraagt en daarna terug bij onze club aansluit (dus geen andere club vindt/wenst), dient een extra bedrag van 20 euro over te schrijven aangezien deze speler/speelster opnieuw aangesloten moet worden (dus een extra kost voor onze club).

Een speler die zijn/haar vrijheid niet heeft aangevraagd en toch wenst te vertrekken – ondanks dat er een ploeg voor hem/haar beschikbaar is – dient de som van 50 euro over te maken aan VC Eternit. Dit zijn de administratieve kosten die door de club aangerekend worden om na de officiële periode nog via een transfert de club te verlaten. Dit is uiteraard wanneer de club en trainer akkoord gaan met de transfert.